Kye Kye Kule (tse tse kule) (che che kule)

Just the lyrics:
Leader: Kye Kye Kule (chay chay koo-lay)
Chorus: Kye Kye Kule

Leader: Kye Kye Kofinsa (chay chay koh-feen sah)
Chorus: Kye Kye Kofisa

Leader: Kofisa Langa (Koh-fee sah lahn-gah)
Chorus: Kofisa Langa

Leader: Kaka Shilanga (Kah-kah shee lahn-gah)
Chrous: Kaka Shilanga

Leader: Kum Aden Nde (koom ah-dehn day)
Chorus: Kum Aden Nde

Leader: Kum Aden Nde (koom ah-dehn day)
Chorus: Kum Aden Nde, HEY!

Translation:

Hands on your head

Hands on your shoulders

Hands on your waist

Hands on your knees

Hands on your ankles

Hands on your ankles

Hands on your ankles, hey!

Region or Origin: 
Ghana
Appropriate Age: 
PreK-7
8-10
11 and up
Scale: 
Do Pentachord
Rhythmic Element: 
syncopation
Meter: 
4/4
Song Type: 
Dance